Gå tilbake til:
Du er her:

Vil gjøre Byombudet enda bedre kjent

Bystyret har fått årsmelding fra Byombudet og legger vekt på at Byombudet gjøres enda bedre kjent, samt at ansatte må ta høyde for at brukere kan mangle digital kompetanse.

Byombudet er et uavhengig kontrollorgan underlagt bystyret, som skal påse at det ikke blir gjort feil eller urett mot den enkelte innbygger i den kommunale forvaltningen.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, men ikke innstillingens merknad. Bystyret vedtok også tre nye merknader:

"Bystyret ber om at Byombudet inkluderer i årsmeldingen tallmessig hvor mange mobbesaker Byombudet har behandlet."

"Byombudet må gjøres ytterligere kjent blant pasienter, pårørende, elever og foreldre."

"Bystyret understrekar at vi som kommune må ta høgde for at einskilde grupper manglar digital kompetanse – og difor må alle kommunens avdelingar gje naudsynt råd og rettleiing for dei som treng det."

Les årsmeldingen og alle dokumentene i saken.