Gå tilbake til:
Du er her:

Vil jobbe for at flest mulig vaksinerer sine barn

Bystyret har behandlet et privat forslag om vaksinering av alle barn i Bergen, og ber om tiltak for å øke bevisstheten rundt barnevaksinasjonsprogrammet.

Forslaget viser til hvordan barnevaksinasjonsprogrammet er det beste helseforebyggende tiltaket innenfor medisinfeltet, men videre til at minst 95 prosent av befolkningen må være vaksinert for å utrydde en sykdom. Forslagstiller viser videre til økende flyktningstilstrømning til Norge, og økning av meslingtilfeller i våre naboland, og vektlegger at det er nødvendig å etablere tiltak for å motvirke uheldig utvikling.

Bystyret ber byrådet om å kartlegge hvem, og årsaker til hvorfor noen lar være å vaksinere sine barn. Videre skal byrådet utrede tiltak for å øke bevisstheten rundt barnevaksinasjonsprogrammet - i et samarbeid med helsefaglige instanser, både nasjonalt og kommunalt.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken.