Gå tilbake til:
Du er her:

Vedtok plan for å utvikle tjenester for utviklingshemmede

Bystyret har nå vedtatt fremdriftsplan for Plan for tjenester til personer med utviklingshemming.

Selve planen ble vedtatt av bystyret i januar 2019. Denne saken gjelder fremdrift for å gjennomføre tiltakene i planen, som bystyret ba byrådet legge frem før sommeren. Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling og to merknader.

Les dokumentene i saken.