Gå tilbake til:
Du er her:

Vil prøve å stoppe skjenking på strippested

Bystyret har fått en orientering om hvorfor Bergen kommune ikke kan frata tillatelse til skjenking av alkohol på utestedet After Dark. Bystyret ber byrådet likevel gå videre med saken.

Bystyret har tidligere vedtatt at det ikke skal gis skjenkebevilling til steder som har stripping og toppløs-servering som del av underholdningstilbudet. Likevel har utestedet After Dark fortsatt skjenkeløyve, og bystyret har bedt byrådet om å redegjøre for dette.

Fant ikke hjemmel for inndragning

I byrådets redegjørelse påpekes det at stripping ikke foregår i arealet som er godkjent for skjenking. Dermed vurderer helsebyråden at regelverket er omgått, og det er ikke funnet hjemmel for inndragning av skjenkebevillingen.

- Bryter med intensjonen i reglementet

Bystyret vedtok ikke komiteens innstilling, men følgende:

"Bystyret viser til sitt eget vedtak i behandlingen av Bergen kommunes skjenkereglement 2016–2020, til den rettskraftige dommen fra Gulating lagmannsrett (februar 2016) som omhandler samme tema, til Alkoholloven, og lovens forskrifter og forarbeider. Bystyret vurderer at After Darks driftskonsept bryter med intensjonen i skjenkereglementet, og ber derfor byrådet innhente en juridisk vurdering fra kommuneadvokaten."

Les dokumentene i saken.