Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt tiltak mot vold i nære relasjoner

Bystyret har vedtatt "Plan mot vold i nære relasjoner 2019-2023". Med planen skal Bergen få en enda tydeligere innsats mot vold og overgrep.

"Trygg gjennom hele livet – plan mot vold i nære relasjoner 2019-2023" fremmer til sammen 35 tiltak. Planen danner grunnlag for prioritering av kommunens innsats på områdene som omfattes.

Vold i nære relasjoner - både fysisk og psykisk - skal forebygges, oppdages og meldes fra om. Ofre for vold i nære relasjoner og deres familier og pårørende skal sikres beskyttelse og god oppfølging og voldsutøvere skal få enda bedre hjelp. Forebygging av vold i nære relasjoner skal sees i sammenheng med kommunens folkehelsearbeid. Samtidig skal særlig innsats rettes mot sårbare og utsatte grupper.

Bystyret vedtok komiteens innstilling samt følgende merknader:

  • Bystyret ber om at viktige tema fra planen og tilbud om hjelp og støtte blir tema i "Bergenseren"
  • I "Plan mot vold i nære relasjoner" bør en være ekstra oppmerksomme på barn og unge som vokser opp i strenge religiøse miljøer. Sosial kontroll og strenge rammer kan bidra til at de blir ekstra sårbare, fordi de mangler trening i å ta selvstendige valg i eget liv.

Les også tidligere omtale fra byrådet

Se dokumentene i saken