Gå tilbake til:
Du er her:

Etablerer krisesenter for rusavhengige

Bystyret sier ja til å opprette et eget krisesenter for personer i aktiv rus.

Byrådet har fått fullmakt til å opprette et aksjeselskap for driften, inkludert akuttovernatting. Kirkens bymisjon er planlagt som partner for tilbudet. Bystyret har vedtatt vedtektene for aksjeselskapet og har også vedtatt at de ansatte skal ha like gode lønns- og arbeidsvilkår som de ville hatt som ansatte i en kommunal enhet når det skal inngås avtale om tjenesteleveranse mellom det nye aksjeselskapet og Bergen kommune.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les også forhåndsomtale fra byrådet

Les dokumentene i saken