Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt tidsplan av gjennomføring av tiltak ved Arna idrettspark

Bystyret har vedtatt at det etableres kunstgress på Arna idrettspark sommeren 2019 og at våtmarkspark og kastefelt etableres tidligst mulig i 2020.

Arna idrettspark skal oppgraderes for å kunne øke brukstid for anlegget både for fotball og friidrett. Det skal etableres kunstgress på dagens gressbane og et nytt areal for kastøvelser i nærheten som en integrert del av Arna idrettspark. En del av planen er også å opparbeide et friluftsområde nær idrettsparken. Les mer i omtale fra byrådet

Bystyret vedtok følgende:

1. Bergen kommune utnytter VM-pausen i mai/ juni/juli 2019 og etablerer kunstgress på Arna idrettspark.

2. Våtmarksparken og kastfeltet etableres tidligst mulig i 2020.

3. Dersom det oppstår behov for ytterligere midler, vil dette bli vurdert i forbindelse med byrådets fremlegg til Handlings- og økonomiplan 2020-2023 og/eller i tertialrapport

Bystyret vedtok også følgende merknad:

Bystyret viser til innspill fra Hordaland friidrettskrets vedrørende sambruk mellom fotball og friidrett etter at kunstgresset er lagt på Arna Idrettspark, og ber byrådet sikre både etableringen av en god nettløsning og gode rutiner for sambruk. Bystyret ber også byrådet sikre god ivaretakelse av løpebanene i anleggsperioden, slik at ikke friidrettsdekket tar skade som følge av graving og anleggstrafikk.

Les dokumentene i saken