Gå tilbake til:
Du er her:

Vil søke Bergen inn som europeisk kulturhovedstad

Bystyret ber byrådet legge frem en sak om hvordan Bergen skal arbeide for å oppnå status som europeisk kulturhovedstad.

Beslutningen er svar på en interpellasjon (skriftlig forespørsel) om saken. Bystyret ønsker at målet skal være at Bergen skal bli kulturhovedstad i 2027 eller 2030.

Bystyret vedtok interpellantens forslag punkt 1 om at byrådet skal redegjøre for hvordan Bergen skal jobbe fremover for å nå dette målet. Bystyret vedtok et nytt punkt to:

"Søknaden må utarbeides i tett samarbeid med aktive skapende og utøvende kunstnere og kulturarbeidere samt kulturinstitusjonene i Bergen."

I tillegg vedtok bystyret de to merknadene i forslaget.

Bergen var kulturhovedstad sist gang i år 2000.

Les dokumentene i saken.