Gå tilbake til:
Du er her:

Positive til kultursommerjobber for ungdom

Bystyret har behandlet et privat forslag om å tilby kultursommerjobber for ungdom mellom 16 og 20 år.

I forslaget vises det til liknende ordning i Gøteborg, der hensikten har vært å gi unge en mulighet til å delta i Gøteborgs kunst- og kulturliv under profesjonelle vilkår. Sommerjobbene skal gi ungdommene verdifull arbeidslivserfaring, samt å bringe kulturen ut i byrommene.

Bystyret vedtok komiteens innstilling:

Bystyret ber byrådet utrede en ordning med kultursommerjobber for ungdom, samt vurdere å innarbeide ordningen i budsjettet for 2020.

Les dokumentene i saken