Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha nynorske turbibliotek i Bergen

Bystyret har behandlet en skriftlig forespørsel om Bergen vil satse på nynorske turbibliotek for å stimulerer til økt friluftsaktivitet og leseglede.

Interpellanten viser til Sogn og Fjordana der fylkeskommunen har etablert dagsturhytter for innbyggerne, og der fylkesbiblioteket har etablert nynorske turbibliotek i hyttene.

Bystyret fattet følgende vedtak:

"Bystyret ber byrådet gå i dialog med fylkeskommunen og andre relevante aktører, og komme tilbake til bystyret med en sak som viser hvordan Bergen kommune kan få etablert et tilbud om nynorske turbibliotek."

Les interpellasjonen her.