Gå tilbake til:
Du er her:

Skal jobbe for å få Fysak på Sandsli

Bystyret har behandlet en skriftlig forespørsel om å få etablert et "Fysak light" på Sandsli.

Fra tidligere har Bergen Fysak på Sletten og nyetablerte Fysak på Melkeplassen.

Bystyret fattet følgende vedtak:

"Bystyret ber byrådet vurdere egnede tomter for et "Fysak light" i Fana/Ytrebygda. Sambruk mellom Fysak og barnehage på tomten hvor Ytrebygda barnehage tidligere lå bør vurderes parallelt."

Les interpellasjonen her.