Gå tilbake til:
Du er her:

Vil søke Bergen som kulturhovedstad i 2030

Bystyret ber om sak som beskriver søknadsprosess for at Bergen igjen skal bli europeisk kulturhovedstad.

Saken skal synliggjøre interesse, vise potensielle mål, konkretisere gevinster og gi en skisse til økonomi, forankret i vedtatt kulturpolitikk og en visjon for kulturbyen Bergen.

Bystyret ber om at det gjennomføres en bred samfunnsdialog om et nytt "kulturbyår", både lokalt, regionalt og nasjonalt. Estimert kostnad for første fase er en million kroner.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken.