Gå tilbake til:
Du er her:

Endrer rammebetingelser for utvikling av Sentralbadet

Bystyret har vedtatt at heving av taket over bassengdelen, samt et mulig påbygg på inntil fire etasjer tas med i det videre arbeidet.

Heving av tak over bassengdelen tas med i det videre arbeidet som en av flere utviklingsmuligheter. Bystyret forutsetter at endringene kan gjennomføres innenfor vedtatt økonomisk styringsramme og at det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. Dersom ikke, må saken tilbake til bystyret.

Påbygget på inntil fire etasjer tas med i den videre prosjekteringen. Endelig beslutning om realisering av påbygget skal tas i forbindelse med det endelige gjennomføringsvedtaket for prosjektet.

Les mer om endringene i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken.