Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt driftsmodell for Åsane kulturhus

Bystyret har vedtatt driftsmodellen, som tar for seg sentrale elementer som bemanning, tildeling av lokaler og tid til de ulike aktørene, programmering og markedsføring.

Bergen kommune vil være ansvarlig for driftskostnadene tilknyttet kulturhuset samt deler av fellesarealene. Det er for 2020 beregnet halvårlig økning i driftskostnader på cirka 3,6 millioner kroner og 7,1 millioner i 2021.

Arna og Åsane kulturkontor vil være ansvarlig for den daglige driften av kulturhuset, som forvaltes overfor det lokale kulturlivet, kulturskolen og øvrige kommunale aktiviteter. Byrådet foreslår å styrke Arna og Åsane kulturkontor med ett årsverk.

Les mer i forhåndsomtalen fra byrådet

Bystyret vedtok komiteens innstilling. Bystyret vedtok også følgende tilleggsforslag:

Driftsmodellene for Åsane kulturhus og Fana kulturhus evalueres innen utgangen av 2021

samt følgende merknad:

Bystyret ber Byrådet få satt i gang arbeidet med å få utarbeidet en felles nettplattform for markedsføring og booking av innholdet i Åsane kulturhus og Fana kulturhus. Fyllingsdalen kulturhus må kunne knytte seg til nettplattformen når det realiseres.»

Les dokumentene i saken