Gå tilbake til:
Du er her:

Endelig vedtak for bybudsjett 2019

Bystyret har nå vedtatt bybudsjett 2019 og handlings- og økonomiplan for de neste fire årene.

Totalt er budsjettet på 21,77 milliarder kroner brutto til drift av kommunen og 14,3 milliarder i investeringer i perioden 2019 til 2022.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok komiteens innstilling som omfatter byrådets budsjettforslag, tilleggsinnstilling 1 og tilleggsinnstilling 2, samt punktene i budsjettavtalen mellom byrådspartiene A, KrF, V samt Sp og Sondre Båtstrand (UAV).

For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll her som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.

Nye prioriteringer og investeringer

Enkel oversikt over nye tiltak innen skole, barnehage, helse, omsorg og bymiljø, finner du under Bybudsjettet på 1-2-3 på budsjettsiden. Der finner du også planlagte investeringer for de neste fire årene.

Det er også lagt ut en digital kortversjon av budsjettet som nå er oppdatert etter bystyrets vedtak.

Priser på tjenestene i 2019

De aller fleste satsene følger normal prisvekst. Dagsenterplass for utviklingshemmede og matpenger på heltidsplass SFO øker litt mer enn prisvekst. Det innføres en kursavgift på 500 kroner for kurs i regi av Frisklivs- og mestringssenteret og purregebyr på biblioteket øker. De aller fleste billettpriser i svømmehaller og isbaner blir stående, med unntak av voksenbilletter som øker. Se oversikt over vedtatte satser på avgifter og gebyrer i 2019 her.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for boliger blir fortsatt 2,6 promille, men bunnfradraget for hver boenhet økes fra 850.000 til 1.000.000 kroner for at skatten ikke skal bli dyrere med en normal boligprisvekst. Promillesatsen for næringseiendommer er også uendret fra 2018, med en sats på 5 promille.

Les alle dokumentene fra den politiske behandlingen av budsjettet her