Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker kortreist plastgjenvinning

Bystyret har behandlet et privat forslag om en lokal plastgjenvinningsfabrikk, og ber byrådet jakte alternative avfallsløsninger for plast.

Forslagstiller henviser til at plast i dag blir samlet inn og sendt til Tyskland for behandling, og spør videre om Bergen og BIR kan etablere en fabrikk for å håndtere plastavfallet lokalt og skape lokale arbeidsplasser.

Bystyret ser det problematiske med løsningen for gjenvinning, og ber derfor byrådet følge den løpende utviklingen innen markeds- og avfallssegmentet for å finne nye og bærekraftige avfallsløsninger for plastemballasje som også kan gi norske arbeidsplasser.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken.