Gå tilbake til:
Du er her:

Vil kreve at skjenkesteder gir minstelønn

Bystyret har behandlet en interpellasjon om å kreve at skjenkesteder må betale ansatte minimum minstelønn for å få skjenkebevilling.

Interpellanten viser blant annet til Trondheim der bystyret har vedtatt at utesteder må dokumentere at de gir minstelønn for å få skjenkebevilling.

Bystyret fattet følgende vedtak:

"Bystyret vil ved rulleringen av skjenkereglementet i 2020 innføre krav om dokumentasjon på at alle ansatte i utelivsbransjen minimum skal motta allmenngjort minstelønn, og at utesteder må dokumentere at arbeidsmiljøloven og andre regelverk overholdes for å få skjenkeløyve."

Les interpellasjonen her.