Gå tilbake til:
Du er her:

Endelig vedtak for årsregnskap og årsmelding 2018

Bystyret har vedtatt Bergen kommunes årsregnskap og årsmelding 2018 for.

Bergen kommune hadde i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner. Budsjettavviket i driften er på kun 0,05 prosent av byrådsavdelingenes totale budsjettramme.

Komplett presentasjon av årsmelding finner du her under menyvalg "Om kommunen".

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknad:

"Årsregnskapet for 2018 viser at Bergen kommune ikke har klart å benytte svært store deler av summen som ble satt av til boliger til utviklingshemmede. Bystyret har allerede bedt byrådet rapportere en gang i halvåret om fremdriften i boligsatsingen. Bystyret vil på ny poengtere sin utålmodighet i å endelig få innfridd løftet om at alle mennesker med utviklingshemming skal få sin egen bolig."

Les dokumentene i saken.