Gå tilbake til:
Du er her:

Har fått redegjørelse for byrådets arbeid med FNs bærekraftsmål

Byrådet har lagt frem en oversikt over aktiviteten i Bergen kommune som bidrar til FNs bærekraftsmål.

Oversikten viser at Bergen gjør mye, og er et utgangspunkt for videre innsats som aktiv medspiller for å nå de globale målene. Byrådets målsetning er å ta en lederrolle som pådriver for arbeidet med FNs bærekraftsmål, både i Bergensregionen og Norge.

Les mer i forhåndsomtalen fra byrådet

Bystyret vedtok komiteens innstilling samt følgende tre tilleggsforslag:

  • Bystyret viser til at Universitetet i Bergen (UiB) har etablert et UNESCO-professorat i bærekraftig arv og miljøforvaltning, og ber om at byrådet i sitt videre arbeid med FNs bærekraftmål innleder samarbeid med universitetet.  
  •  Bystyret vises til at Nordhordland er blitt Norges første UNESCO-godkjente biosfæreområde, og ber byrådet vurdere om Bergen bør innlemmes i dette samarbeidsprosjektet.
  • Bystyret ber byrådet inngå samarbeid med kunnskapsinstitusjoner på Vestlandet i det videre arbeidet med å utarbeide tiltak for å oppfylle målsetningene i FNs bærekraftsmål.»

Bystyret vedtok også følgende merknad:

Bystyret merker seg at flere av tiltakene nevnt i planen dekker flere bærekraftsmål. For eksempel dekker punktene om kompakt byutvikling og Miljøløftet både bærekraftsmål nr. 3 (helse) og nr. 13 (klimaendringer). Bystyret ber byrådet ved neste rapportering å i større grad synliggjøre og diskutere sammenhenger på tvers av, og mellom, bærekraftsmålene.

Les dokumentene i saken