Gå tilbake til:
Du er her:

Oppretter ny tilskuddsordning for innovasjon

Bystyret har vedtatt å opprette en ny tilskuddsordning som skal fremme innovasjonsarbeid på tvers av sektorer i Bergen.

I løpet av de nærmeste tiårene vil Bergen kommune ha behov for å løse store og komplekse samfunnsutfordringer. For å klare dette, er det avgjørende med innovasjon i offentlig sektor og i samspillet mellom offentlig sektor og næringsliv, sivilsamfunn og den enkelte.

Gjennom en engangsstøtte på 250.000 kroner, ønsker kommunen å fasilitere frem en eller flere konkrete innovasjonsprosjekt i løpet av første halvår 2020. Tilskuddsordningen er åpen for næringsklynger, nettverksorganisasjoner og selskaper med adresse eller hovedvirke i Bergen kommune.

Prosjekter det søkes om støtte til, må fremme strategier og mål i Kommuneplanens samfunnsdel, Grønn strategi og Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 og gjeldende Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2019-2020.

Bystyret har vedtatt komiteens innstilling samt at søknadsfristen skal være 31.desember 2019.

Mer om ordningen finner du i tilskuddsportalen.

Se dokumentene i saken