Gå tilbake til:
Du er her:

Vil etablere en internasjonal likestillingskonferanse i Bergen

Bystyret har behandlet en interpellasjon (et skriftlig spørsmål) om å etablere en tverrpolitisk, internasjonal likestillingskonferanse i Bergen.

Interpellantene ønsker at Bergen skal jobbe for å utvikle likestillingsfeltet i Norge, og spør om byråden deler deres syn, og hvordan byråden vil jobbe for dette.

Bystyret vedtok interpellantenes innstilling som går ut på at byrådet skal ta initiativ til et samarbeid med universitet, høyskole, arbeids- og næringsliv om å etablere en internasjonal, tverrpolitisk likestillingskonferanse sammen med politikere i Bergen, samt vurdere om en slik konferanse kan arrangeres jevnlig – for eksempel årlig eller annet hvert år.

Les interpellasjonen