Gå tilbake til:
Du er her:

Vil teste gratis aktivitetskort for å slytte studenter til Bergen

Bystyret ber byrådet teste ut om et gratis kultur- og aktivitetskort kan få flere studenter til å melde flytting til Bergen.

Saken er svar på et tidligere vedtak i bystyret om at byrådet skulle utrede mulige insentivordninger for å få flere studenter til å folkeregistrere seg i Bergen .

For fulltidsstudenter

Ordningen går ut på at studenter ved læresteder i Bergen tilknyttet studentsamskipnaden Sammen, som er folkeregistrert Bergen kommune, kan søke om aktivitetskort som inneholder et utvalg kultur- og aktivitetsbilletter til bruk i kommunen. Ordningen gjelder fulltidsstudenter som har betalt semesteravgift, og den som søker, må være registrert i Bergen per 1. januar i det aktuelle året. Aktivitetskortet kan mottas én gang, og det har en verdi på 2000 kroner.

Vil teste i mindre skala

Bystyret ber om det gjennomføres en pilot i mindre skala i 2020, før det eventuelt iverksettes i stor skala fra 2021. Basert på erfaringene vil bystyret ta den endelige beslutningen om dette i 2020.

Iverksettingen av piloten forutsetter at tiltaket gis finansiering i kommende budsjett.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken.