Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunesammenslåing og styringssystem tema på bystyresamling

5. mai 2015 samlet bystyrepolitikerne seg på hotell Terminus for å diskutere de aktuelle temaene kommunesammenslåing og parlamentarisme.

Første del av dagen tok for seg tema "Hva vil kommunereformen bety for Bergen kommune" Fylkesmann Lars Sponheim presenterte status for arbeidet med kommunereform i Hordaland og tok for seg mulige utfall og ulike utfordringer for Bergen kommune. Byrådsleder Martin Smith-Sivertsten la fram sitt syn på saken.

Etter lønsj var det duket for innlegg og paneldebatt om parlamentarisme under overskriften " Hvordan skal styringssystemet se ut? Erfaringer med parlamentarisme og nærdemokrati, og utfordringer etter kommunereformen?"

Frøy Guldbrandsen, kommentator i BT var ordstyrer og loset politikerne gjennom dagen.