Gå tilbake til:
Du er her:

Bystyret har vedtatt budsjett for 2017 og økonomisk handlingsplan. Andre aktuelle saker er ny barnehagebruksplan og ny plan for barn og unge.

Bystyremøtet fant sted i Det gamle Rådhus onsdag 14. desember.

Se web-TV

Du kan se hele møtet på bystyrets web-TV.

Budsjett

Barnehage

Bymiljø

Helse og omsorg

Kultur og idrett

Administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. I BKSAK finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Søk i politiske saker

Søk i politiske saker og dokumenter
Åpne registeret for politiske saker

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret