Gå tilbake til:
Du er her:

Innfører nye regler for boligsoneparkering i 2020

Oppdatert 19. desember: Bystyret har vedtatt endringer i forskrift om boligsoneparkering.

Bymiljøetaten opplyser at de venter på avklaring om når forskriften trer i kraft.

Gjeldende avtaler går ut mars

Allerede inngåtte avtaler om boligsoneparkering gjelder frem til 1. april 2020. Dette betyr at husstander som i dag har to biler i boligsonen, får beholde begge avtalene frem til 1. april.

Endringene innebærer

Endringen innebærer blant annet at maks antall boligsoneplasser per boenhet reduseres fra to til en og at det innføres betaling for besøkende el- og hydrogenmotorvogner i boligsone 8, 16-29 og fremtidige boligsoner.

I tillegg fjernes midlertidige parkeringstillatelser i boligsone 2-7.

Det vil fortsatt være anledning til å søke om dispensasjon for to parkeringstillatelser i særlige tilfeller.

Mer om bakgrunnen for endringene i tidligere omtale av saken fra byrådet.

Skal evaluere

Bystyret ber byrådet evaluere ordningen etter et år, samt rapportere tilbake om hvor mange dispensasjoner som er gitt første året.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok utvalgets innstilling og merknader. I tillegg vedtok bystyret en ny merknad om tilrettelegging for næringslivet:

"Bystyret ber byrådet finne løsninger for at næringsdrivende, f.eks håndverkere, ikke skal bli hindret fra sitt arbeid som følge av revidert lokal forskrift."

Les dokumentene i saken.