Gå tilbake til:
Du er her:

Nå blir det flere lørdagsvielser

Bystyret har evaluert den nye vigselsordningen i perioden 1. januar 2018 til 1. januar 2020, og vedtatt endringer som gjør det enklere å gifte seg på lørdager.

Kommunen overtok ansvaret for borgerlige vielser 1. januar 2020. Bystyret har fått evaluering av de to første årene med ordningen og bestemt at:

  • Antall vigslere økes fra 9 til 12.
  • Antall lørdagsvielser økes til minimum 10 per år.
  • Alle vielser som skjer utenfor Magistraten, faktureres.

Bystyret vedtok bystyreutvalgets innstilling, samt følgende tillegg:

"Bystyret ber om at det blir forsøkt å gjøre det lettere for kommende ektefeller å planlegge vielsen i god tid. I Bergen får paret beskjed om dato for vielse tidligst fire måneder før, ofte med en enda kortere tidsfrist."

Les dokumentene i saken.

Mer om borgerlige vielser.