Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til bystyret 18. desember er klare

I årets siste møte skal bystyret vedta bybudsjett for 2020 og økonomi- og handlingsplan for 2020 til 2023. Debatten sendes direkte på web-TV.

Bystyremøtet finner sted i Det gamle Rådhus onsdag 18. desember og starter klokken 10.00.

Direkte på web-TV

Du kan følge bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

Omtale av vedtakene vil bli lagt ut i artikkelen på forsiden etter hvert som sakene behandles.

Fra sakskartet

Økonomi og administrasjon

Skole og barnehage

Helse og omsorg

Bymiljø

Kultur og idrett

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.