Gå tilbake til:
Du er her:

Endrer arealnorm for barnehager i Bergen

Bystyret har besluttet å øke arealnormen for barn under tre år til minst 5,3 kvadratmeter per barn.

Bergen kuttet i 2012 arealnormen fra 5,3 til 5 kvadratmeter per barn under tre år.

Bystyret har behandlet er representantforslag om reversere dette kuttet, og vedtatt at arealnorm for barn under tre år i barnehagen endres til å samsvare med departementets veiledende arealnorm, som tilsier et krav på minst 5,3 kvadratmeter per barn.

Endringen skal gjøres gjeldende fra og med 1. august 2021. 

Bystyret vedtok utvalgets innstilling. 

Les dokumentene i saken

 

Bergen kommunes arealnorm for barn under tre år i barnehagen endres til å samsvare med departementets veiledende arealnorm, som tilsier et krav på minst 5,3 kvadratmeter per barn. Endringen gjøres gjeldende fra og med 1. august 2021.»