Gå tilbake til:
Du er her:

Grønt lys for nye Kronstad oppveksttun

Bystyret har vedtatt reguleringsplan for nye Kronstad oppveksttun.

Det skal etableres et oppveksttun med barneskole dimensjonert for 300 elever og barnehage med 80 plasser. Dagens skolebygg, barnehage og uteområder skal oppgraderes Eksisterende idrettshall blir erstattet av en ny, mens svømmehallen skal om mulig bevares.

I vedtaket legger bystyret vekt på god trafikksikkerhet, god inneluft, miljøvennlig og universell utforming, grønne tak og dyrkingskasser, samt muligheter for variert bruk av bygget også utenfor skoletid.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling og merknad.

Les dokumentene i saken.

Bystyret har også behandlet en sak med justering av investeringsramme samt endret plan for gjennomføring og drift av oppveksttunet. I denne vedtok de innstillingen, samt en merknad om bekymring for kostnadsutvikling i investeringsprosjekter.

 

Flere artikler