Gå tilbake til:
Du er her:

Pengene på plass for ny skole og idrettshall på Garnes

Bystyret har fattet gjennomføringsvedtak for ny Garnes ungdomsskole og rehabilitering av Garnes ungdomsskole idrettsbygg.

Investeringsramme for skoledelen er 725,6 millioner kroner, og for idrettsbygget 80,4 millioner kroner. Les mer om prosjektene i tidligere omtale fra byrådets behandling.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt tre nye merknader i saken om idrettsbygget: 

  • Det skal etterstrebes at bassenget holder åpent så lenge som overhodet mulig. Dersom det er gjennomførbart, skal arbeidene med skolebygg og basseng holdes adskilt, slik at en sikrer kortest mulige nedetid for svømmehallen. Byggeplassen må i så måte settes opp slik at en muliggjør tilkomst til svømmehallen. 
  • Rivningsarbeidet av svømmehallen på Garnes starter ikke før man kan garantere at erstatningsbasseng er klart og har kapasitet. 
  • I de kommende svømmehallprosjektene skal de største brukerne og klubbene involveres på et tidlig stadium. De skal inviteres til innspill og dialog før kommunens bestilling går ut, og holdes løpende orientert gjennom prosjektet tidlige faser, hvor konsept og rammer settes. 

Les dokumentene i sakene:
Garnes ungdomsskole idrettsbygg
Ny Garnes ungdomsskole