Gå tilbake til:
Du er her:

Vil forsatt avholde skolegudstjenester

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om gudstjenester i skoletiden.

Interpellanten peker på at skolene i Bergen praktiserer bruken av gudstjeneste i skoletiden og alternativt tilbud veldig forskjellig. Etter interpellantens mening er det uheldig fordi det skaper unødvendig polarisering og konflikt i det som burde være en fredfull og hyggelig tid for elevene.

Det pekes også på at julefeiring er for mange ikke synonymt med gudstjeneste, og gudstjeneste i skoletiden oppleves ikke nødvendigvis som et inkluderende arrangement for alle. Interpellantens innstilling var at gudstjenester i skoletiden avvikles i tråd med regelverket ved alle skoler i Bergen.

Bystyret vedtok ikke interpellantens innstilling, men følgende:

  1. Skolegudstjenester i Bergen skal avholdes i tråd med den nasjonale veilederen fra Utdanningsdirektoratet og lokalt regelverk i Bergen.  
  2. Det skal alltid tilbys et likeverdig tilbud til skolegudstjenesten. 
  3. Skolegudstjenesten skal ikke gis karakter av semesteravslutning. Avslutningsarrangementer legges til skolen slik at alle kan delta 
  4. Skolen skal gi informasjon til alle foreldre i god tid hvis skolen ønsker å tilby elevene å delta på skolegudstjeneste. Samtidig skal skolen gi informasjon om det likeverdige tilbudet til elevene som ikke ønsker å delta på gudstjeneste 

Les interpellasjonen

Les sakene fra bystyret 17. november