Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha mer kunnskap om fravær og skolevegring

Bystyret har fått kvalitetsmelding for bergensskolen 2016-2021 til orientering.

Kvalitetsmeldingene rulleres hvert fjerde år og gir informasjon om elevenes trivsel, læring og utvikling. Kvalitetsmeldingene skal ikke ha visjoner og mål, men gir kunnskapsgrunnlag for prioriteringer innen feltet fremover. Denne meldingen rommer også et eget kapittel om korona, som gir et innblikk i hvordan pandemien har påvirket skolehverdagen i bergensskolen siden skolestengingen i mars 2020.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt to nye merknader: 

"Kvalitetsmeldingen omtaler ikke utfordringer med fravær fra skolen og skolevegring. Bystyret ber om at dette innarbeides i fremtidige rapporter og meldinger.

Sammenligningsgrunnlaget i meldingen er begrenset til snittresultater fra Bergen, Vestland fylke og nasjonalt. Bystyret ber byrådet inkludere resultater fra Oslo, Stavanger og andre relevante storbyer i fremtidige rapporter og meldinger."

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 24. november