Gå tilbake til:
Du er her:

Vil jobbe for å beskytte barn og unge mot skadelig innhold på internett

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om digital trygghet for elever i bergensskolen.

Interpellanten peker på at for mange barn og unge er datautstyr som brukes i skolen en sentral del av den digitale hverdagen. Interpellanten ber om at muligheten for å innføre et filter som blokkerer spesifikke søkeord og nettsider på digitale enheter som blir brukt på skolene i Bergen, bør vurderes.  Målet er å  hindre at elever i bergensskolen opplever å se ting som vil kunne være skadelig og ubehagelig.

Bystyret vedtok følgende:

Bystyret er positiv til å videreutvikle kommunens systemer og infrastruktur slik at vi enda bedre kan beskytte barn og unge mot skadelig innhold på internett. Bystyret ber byrådet se dette arbeidet i sammenheng med digitaliseringsstrategien som nå er under arbeid. 

Les interpellasjonen

Saken ble behandlet i bystyrets møte 24. juni 2020