Gå tilbake til:
Du er her:

Vil sikre mer inkluderende skole for barn med lese- og skrivevansker

Bystyret har behandlet en interpellasjon om identifiseringsgaranti til elever med mistanke om dysleksi.

Interpellanten peker på at det i dag er slik at fra foreldre eller lærere mistenker at en elev har dysleksi, kan det ta opp mot to år før eleven blir testet. Det er store forskjeller fra skole til skole både hvor lang tid dette tar, på hvilket alderstrinn det skjer og ikke minst hvordan oppfølging skolene har. 

Bystyret vedtok ikke interpellantens forslag til vedtak, men følgende: 

  • Bystyret ber byrådet om at det i Spesialpedagogisk plan setttes fokus på hvordan man sikrer en inkluderende Bergensskole som bedre fanger opp og prioriterer barn som har lese- og skrivevansker. Bystyret ber om at det i arbeidet gis rom for medvirkning fra tillitsvalgte, skoleledere, forskingsmiljøer og andre kompetansemiljøer med målsetning om kompetanseheving relatert til dysleksi i skolene i Bergen.

Les interpellasjonen

Les sakene fra bystyret 27. mai