Gå tilbake til:
Du er her:

Vil sikre retten til samisk språkopplæring i grunnskolen

Bystyret har behandlet er representantforslag om lokal samisk undervisning.

Forslagstiller ber om bedre informasjon om muligheter for samisk opplæring, samt at Bergen kommune bereder og utvikler et godt lokalt undervisningstilbud i og på de samiske språkene.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling om å sikre samiske elevers rett til undervisning på samisk, at god informasjon er tilgjengelig på innbyggerhjelpen, samt at byrådet vurderer andre tiltak for fortsatt god samiskundervisning dersom antallet på samiske elever skulle øke i årene fremover.

Bystyret vedtok også følgende tilleggsforslag:

"1. Bystyret ber byrådet endre informasjonen om språkopplæring i samisk ved at samiske språk får eget underkapittel på kommunens nettsider for skole og grunnskoleopplæring.

2. Bystyret ber byrådet endre informasjonen om språkopplæring i samisk ved at samiske språk får eget underkapittel på kommunens nettsider for skolestart.

3. Bystyret ber byrådet særskilt henvise til kommunens nettsider i innskrivingsbrevet som sendes til alle kommende 1. klassinger."

Les dokumentene i saken