Gå tilbake til:
Du er her:

Vil utrede muligheter for økt moderasjon i barnehage og SFO

Bystyret har behandlet representantforslag om bedre søskenmoderasjon i barnehage og SFO, barnehageplass til alle og utvidelse av gratis kjernetid.

Bystyret ber byrådet utrede modeller for innføring av søskenmoderasjonsordning på tvers av barnehage og SFO, samt gratis barnehageplass for det tredje barnet. 

Byrådet skal også utrede mulighet for utvidelse av gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO for familier med lav inntekt.

I tillegg ber bystyret byrådet legge frem en sak som tar sikte på å innføre barnehageplass til alle barn som har fylt ett år, eller når permisjonstiden er over. 2 

 Innstillingen ble vedtatt.

 Les dokumentene i saken.

Les sakene fra bystyret 21. september