Gå tilbake til:
Du er her:

Bystyret støtter parallellutredning av bybane-tunnel i sentrum

Bystyret har behandlet to representantforslag som omhandler tunnel gjennom sentrum for Åsanebanen, og ber om at både dagløsning og tunnelalternativ utredes på likt nivå i planarbeidet.

Byrådet har tidligere i år varslet utvidelse av reguleringsområdet for bybanetrase i sentrumBystyret viser til denne saken "Bybanen til Åsane, trasevalg i sentrum – bestilling", og ber byrådet i tråd med saksfremstillingen legge frem sak om trasévalg for bystyret i løpet av 2021, fortrinnsvis våren 2021.

Bystyret understreker at saken skal fremstille de to trasealternativene på sammenlignbart kunnskapsgrunnlag, og at det er dette som skal ligge til grunn for vurderingene bystyret gjør mellom traseene.  

Bystyret vedtok utvalgets innstilling og merknad i begge sakene.

Les dokumentene i de to representantforslagene: