Gå tilbake til:
Du er her:

Bystyret vil regulere Helgeplass-banen som fritidsareal

Bystyret ber byrådet sikre at ballbanen på Helgeplasset i Fyllingsdalen blir regulert til lek og fritid.

Innbyggerforslaget om å bevare Helgeplass-banen er ivaretatt ved at Bergen kommunes byggeplaner på stedet er avsluttet. Forslaget kom etter at Bergen kommune hadde denne tomten som ett av flere alternativ som boliger for utviklingshemmede. Tomten i Fyllingsdalen ble senere strøket som alternativ. 

Bystyret ber byråden endre arealformålet for Helgeplassbanen til lek og fritid ved rullering av Kommuneplanens arealdel. Videre at det opprettes en statlig klausul for eiendommen som for all fremtid sikrer området til lek- og fritid. Bystyret er ellers positive til ei oppgradering av Helgeplass-banen til nærmiljøanlegg og kommer tilbake til eventuell kommunal støtte i forbindelse med anleggsdelen av idrettsplanen.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling og merknader. 

Les dokumentene i saken.

Les sakene fra bystyret 26. januar 2022