Gå tilbake til:
Du er her:

Grønt lys for ny turvei på Landåsfjellet

Bystyret har vedtatt plan for ny turvei som binder sammen tre eksisterende veier på Landåsfjellet.

Landåsfjellet
NY TURVEI: Landåsfjellet sett fra Ulriken.
Bilde: Jan Robert Brandsdal

Den 3,7 kilometer lange nye turveien Landåsløypen vil gjøre friluftsområdene på Landåsfjellet lettere tilgjengelige for byens innbyggere og være med på å øke tilbudet av lavterskel aktivitet i nærnaturen.

Den nye turveien vil binde sammen tre eksisterende veier som gir tilkomst fra byggesonen mot Landåsfjellet: Johan Blytts vei fra Landås, Indre Sædal og Nordre Nattlandsfjellet/Øvre Sædalsvegen. Rundt Nubbevatnet åpner planen for noe større grad av tilrettelegging for friluftsliv. Den gamle postveien mot Samnanger går gjennom planområdet og bevares intakt.

Les mer i forhåndsomtalen fra byrådet

Bystyret vedtok utvalgets innstilling.

Les dokumentene i saken