Gå tilbake til:
Du er her:

Grønt lys for nye boliger, kontor og forretning i Indre Arnavegen

Bystyret har vedtatt plan for mellom 28-35 boenheter, kontor og forretning i Indre Arnavegen 166.

Hovedformål på gateplan er kombinert formål forretning, bolig og tjenesteyting, øvrige etasjer er forbeholdt bolig. Les mer om planen i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt følgende tilleggsforslag til punkt 1B: "Alle boenheter skal ha minst en fasade som vender mot stille side der støynivået ikke overstiger nedre grenseverdi for gul sone. Minimum halvparten av oppholdsrom og minst 1 soverom skal ha minst 1 vindu som kan åpnes mot stille side.""

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 20. oktober