Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt nye regler om boss

Mulighet for sortering av matavfall er blant endringene i den nye forskriften.

Bergens gjeldende forskrift for håndtering av husholdningsavfall trenger oppdatering. Det skyldes blant annet at det vil komme økte nasjonale krav til gjenvinning og at avfallsbehandlingen har stor betydning for kommunens klimagassutslipp.

Forslaget har vært på høring, og er endret på enkelte punkter etter innspill fra BIR.

En viktig nyhet for bergenserne er at det nå skal legges til rette for utsortering av matavfall. I dag har 70 prosent av norske husholdninger denne muligheten, og det har i flere år vært ønsket fra Bergen kommune å få på plass en slik ordning her også. Det kan starte fra 1. januar 2022.

Andre endringer fra dagens forskrift er blant annet at forskriften avgrenses til å gjelde bare Bergen kommune og at myndigheten til å ilegge tvangsmulkt delegeres til BIR.

Les mer i forhåndsomtalen fra byrådet

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt følgende tilleggsforslag: 

  • Bystyret registrerer at plastinnsamling fungerer godt i store deler av kommunen, men i enkelte områder er løsningen med plastsekker til innsamling, ikke en fullgod løsning. Eksempelvis i noen borettslag og sameier. Bystyret ber Byrådet gå i dialog med BIR for å finne løsninger hvor en vurderer returpunkt/containere til innsamling av plast.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 20. mai