Gå tilbake til:
Du er her:
Elsparkesykler i bybildet
Forskriften gir regler for regler for bruken av offentlig grunn for utleievirksomhet.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Ny forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på plass

Bystyret har vedtatt ny forskrift som skal regulere utleie og bruk av el-løperhjul på offentlig grunn i Bergen.

Forskriften kunngjøres og trer i kraft straks. For hovedtrekkene i forskriften, se omtale da byrådet la frem saken

Skal evalueres

Forskrift skal evalueres årlig de første par årene, og bystyret skal orienteres. Deretter skal forskriften evalueres en gang i perioden.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok utvalgets innstilling punkt 1, 2 og 3. I tillegg vedtok bystyret tre nye merknader: 

“Bystyret ber byrådet sørge for at tilbydere innsamler hensatte elsparkesykler innen kort tid - og ikke senere enn 24 timer.”

“Bystyret ber byrådet utrede muligheten for å stille krav om tariff og arbeidsvilkår for ansatte i el-sparkesykkelselskaper. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal oppdragsgiver stille krav om lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.”

“Bystyret ser med bekymring på den lange rekken av branntilløp som har vært i tilknytning til lagring av batterier til el-sparkesykler. Bystyret ber byrådet følge opp problemstillingen i sin dialog med selskapene.”

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 30. mars