Gå tilbake til:
Du er her:
Sjøfronten i Bergen
Strategiområdet omfatter land- og sjøområder fra Breiviken i nord, via Sandviken, Vågen, Nordnes, Dokken, Møhlenpris, Store Lungegårdsvann, Damsgård og Puddefjorden og ut til Laksevågneset
Bilde: Nina Blågestad

Sjøfrontstrategi på plass - ett steg nærmere strandpromenade i sentrum

Bystyret har vedtatt strategi for sjøfronten i Bergens sentrale deler. Nå starter arbeid med plan for en sammenhengende strandpromenade fra Sandviken til Laksevåg.

I arbeid med handlingsplan for gjennomføring av tiltak, ber bystyret om en prosess med bred medvirkning og dialog.

Sikre byens kontakt med sjøen

Strategien har fire hovedmål: å sikre byens kontakt med sjøen, videreføre Bergens maritime identitet, skape rammer for god byutvikling og sikre bylandskap og sjøflate som er viktig for byens identitet.

Les mer om strategi for sjøfronten i tidligere omtale fra byrådet

Bystyret vedtok innstillingen og innstillingens merknad.

Beredskapshavn for beredskapsbåter

I merknaden ber bystyret byrådet om å se på muligheter for plassering av en beredskapshavn for Brannvesenets beredskapsbåter i kommende handlingsplan og gjerne i samlokalisering med andre som f.eks. Redningsselskapet og Skjærgårdstjenesten sine båter.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 28. april