Gå tilbake til:
Du er her:

Slutter seg til handlingsprogram for Miljøløftet 2021-2024

Bystyret slutter seg til handlingsprogram for Miljøløftet og påpeker at tiltakene i Miljøløftet skal vises i hele byen.

Handlingsprogrammet inneholder tiltak både på riksveg, fylkeskommunal veg og kommunal veg, og tiltak for å styrke drift av kollektivtransporten.

Miljøløftets finansieringskilder er statlige midler og fylkeskommunale midler. Hovedprosjekter er Bybanen, gange, sykkel og trafikksikkerhet og kollektiv.

Les mer i forhåndsomtale fra byrådet

Bystyret understreker behovet for fortgang i sykkelløsninger slik at folk fra Åsane og Arna får et alternativ i anleggsfasen når bybanen skal bygges nordover. Både sykkelstamveien nord for sentrum og det prioriterte sykkelnettet internt i Åsane og Arna må prioriteres.

Bystyret ber også byrådet legge opp til at bygging av sykkeltunnelen fra Eidsvåg til NHH kan settes i gang så fort plasseringen av den er avklart i bybanereguleringen.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling samt tre merknader.

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i bystyrets møte 24. juni 2020