Gå tilbake til:
Du er her:

Vil gjenbruke Fløybanevognen “Rødhette”

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om gjenbruk av Fløybanevognen “Rødhette”.

Interpellanten spør hvordan byrådet stiller seg til å se på muligheter for gjenbruk av vognen “Rødhette” og foreslår å la Fridalen få “Rødhette”, til bruk for nabolagene og beboerne i området, inkludert skolen, for diverse kulturelle og sosiale arrangement.

Bystyret fattet følgende vedtak: 

Bystyret er positiv til initiativet i interpellasjonen og ber byrådet om å komme tilbake med en sak om hvordan Fløybanevognen “Rødhette” kan tas i bruk til det beste for byens innbyggere, inkludert en oversikt over eventuelle økonomiske konsekvenser. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret onsdag 23. november 2022