Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha flerbrukshall med i utvikling av Sædalen

Bystyret har vedtatt ny områdereguleringsplan som legger til rette for blant annet kirke, utvidet idrettsanlegg og utvikling av et sentrum i Sædalen.

Les mer om planen i tidligere omtale fra byrådet

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt følgende tilleggsforslag: 

  1. "Bystyret ber byrådet umiddelbart starte et planarbeid med målsetting om å finne plass til en flerbrukshall i Sædalen, og foreslå nødvendige endringer i områdeplanen for å få dette til. 
  2. Bystyret ber særskilt om at en plassering i nordre del av o_BNA vurderes til idrettsformål. 
  3. Bystyret ber også om at en vurderer å omgjøre BKS10 til en del av aktivitetsparken og legger dette til arealet o_BNA. Som erstatning for BKS10 ber en om at den delen av gnr 7 bnr 9 som inngår i LF5 vurderes regulert til boligformål. Dette skal ikke medføre økning av areal til boligformål i planen."

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i bystyrets møte 24. juni 2020