Gå tilbake til:
Du er her:

Vil innføre elektronisk varslingssystem i klagesaker

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om elektronisk varsling til parter i klagesaker.

Interpellanten mener at det snarest må innføres et automatisk elektronisk varslingssystem for å sikre at alle kan bli hørt i deres klagesak. 

Bystyret fattet følgende vedtak:

"1. Bystyret ber byrådet sikre at det varsles manuelt til parter i klagesaker når saker er behandlet i byrådet og oversendes til Utvalg for miljø og byutvikling (UMBY) for videre behandling. 

2. Det må parallelt arbeides for at det innføres et elektronisk varslingssystem så fort det lar seg gjøre."

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret onsdag 27. april