Gå tilbake til:
Du er her:

Vil inngå samarbeid for søke sikrings- og miljøtiltaksmidler

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om flomsikring og miljøtiltak.

I interpellasjonen vises det til at NVE lyser ut midler til bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere risikoen for eksisterende bebyggelse som er utsatt for flom- og skredfare.

Nesttunvassdraget
Nesttunvassdraget er et av de aktuelle prosjektene.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

NORCE jobber med blant annet flomsikring og ferskvannsøkologi og ønsker et samarbeid med Bergen Kommune for å kunne realisere prosjekter.

Aktuelle prosjekter i Bergen er Nesttun-vassdraget med fisketrapper og gjenåpning, gjenåpning av Sælenelven og restaurering av betongkanalene i Apeltunelven.

Bystyret vedtok at Bergen kommune inngår dialog med NORCE LFI for å samarbeide om å søke sikrings- og miljøtiltaks-midler.

Les interpellasjonen

Saken ble behandlet i bystyrets møte 24. juni 2020