Gå tilbake til:
Du er her:

Vil lage lekeplass i Skostredet

Bystyret har behandlet representantforslag om bruk av gategrunn i Skostredet, og ber byrådet vurdere eventuell lekeplass eller annen aktivitet for barn og unge i området.

Aktuell plassering er på baksiden av gamle gymsalen til Tanks videregående skole. Prosjektet spilles samtidig inn til forprosjektet Barnas byrom.

Ved eventuell realisering av lekeplass i området har bystyret en forventning om at barn og unge involveres i prosessen i tråd med bestemmelser om medvirkning.

Utvalgets innstilling ble vedtatt. 

Les dokumentene i saken. 

Les sakene fra bystyret 21. september