Vil prioritere sykkelveier som gir god effekt

Bystyret har behandlet melding om sykkelstamveg langs E39 fra Flesland til Åsane og ber om at man må vurdere opp mot andre tungtveiende hensyn og prioritere løsninger som gir god måloppnåelse.

Bystyret ber byrådet følge opp arbeidet med sykkelstamvegen gjennom samarbeidet i Miljøløftet og andre samarbeidsarenaer, samt være en pådriver for rask planlegging og gjennomføring av sykkelprosjekter som gir høy måloppnåelse. 

Bystyret ser at det i tettbygde strøk, og spesielt i middelalderbyen Bergen, er utfordrende å bygge sykkelstamveier i henhold til oppsatt standard. Derfor ber de om at også andre tungtveiende hensyn som blant annet inngrep i grøntområder, kulturmiljø, vann og utbygde eiendommer gjør at man bør velge ulike lokalt tilpassede eller nedskalerte løsninger kan gi en vel så god måloppnåelse.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret onsdag 25. januar